Välkommen till MBMedia.se

Webradio och TV-kanal

Här hittar du våra vanliga kanaler. 1,2 och 3.

Här hittar du våra web-radiosändningar

Här hittar du specifika live evenemang och events

Vi är små, men kan göra storverk

Om oss

Bakom MBMedia.se hittar ni en driven person som har varit verksam inom ljus, ljus, scenteknik i många år. På senare tid även inom broadcast.


Vi kan med små medel och resurser skapa näst intill allt inom livestreaming så det liknar storskaliga produktioner. Välkommen att höra av dig till oss. Vi befinner oss i Karlshamn, blekinge

Kontakta oss